2231045445 Ιωάννη Μεταξά 32, Λαμια pappas-george@hotmail.com